Fotoalbum

 

Home     Stambomen     Pedigree     Familieberichten     Familiewapen     Diversen     Contact     Links

 


                                             
           Tettje Tot - de Jong (18)                             Sjoerd Tot (31)                                           Aafje Tot (25)                  v.l.n.r. Jacob Tot (29)1903-1991, Jaap Osinga
                     1860-1944                                           1905-1974                                                 1895-1987           zwager Tettje Tot- de Jong en Feyke Tot (77)1885-1963

                                                       
                v.l.n.r. Jantje Tot-Roos (85) 1905-1999, Nicolaas Jacob Tot (182) 1938     v.l.n.r. Aafje Kuyper-Tot (25) 1895-1987, Richtje Tot-Nielsen (10) 1894-1981,
                            Klaas Tot (181) 1929 en Jacob Tot (29) 1903-1991                                                       en Hessel Tot (9) 1891-1976

                             

         Tettje Tot-de Jong (18) 1860-1944           Elisabeth Wortel-Tot (28)                L. boven Marten Tot(479) 1930 R.boven Hessel Tot (475)1928-2005
       en zuster Martje Osinga-de Jong                       1901-1975                               L.midden Sjoukje Tot(469) 1921 R.midden Reinskjen Tot(458) 1920-2001
                                                                                                                                    L.onder Feijke Tot(192) 1892-1964 R.Onder Hotsche Tot-Reitsma(414)
                                                                                                                                                                                                                1898-1993

                                  

          Hessel Tot(54) 1865-1940 en                               Feijke Tot (19) 1885-1963 en                                    Sjoukje Tot-Beima (189)             Hessel Tot (54)
       Sjoukje Tot-Beima(189) 1866-1933                   Maartje Tot-Koning (218) 1884-1973                                   1866-1933                               1865-1940

                                                             

           v.l.n.r. de broers Klaas Tot (196) 1902-1991; Tjerk Tot (191)                  L.boven Hessel Tot (9) 1891-1976 L.midden Richtje Tot-Nielsen (10) 1894-1981
                     1890-1945 en Feijke Tot (192) 1892-1964                                       L.onder Klaas Tot (8) 1918-2000 R.boven Christiaan Kuyper (240) 1894-1943
                                                                                                                      R.midden Aafje Kuyper-Tot(25) 1895-1987 R.onder Teuntje Kuyper (676) 1920-1973

                   

          Bijbel uit 1861dat eigendom is geweest van Wilhelmina Tot(102) 1871-1954. Verder komen er diverse namen in voor van de familie Tot.

                                  

         Thijs Kooijman(104) 1870-1956 en             Christiaan Kuijper (240) 1894-1943        v.l.n.r. Trijnie Tot (483) 1927, Klaas Tot (492) 1940, Gerben
         Wilhelmina Tot(102) 1871-1954                   Klaas Kuijper (405) 1924-1943                Tot (487) 1936, Tjerk Tot (490) 1938, Hessel Tot (485) 1930

                                                        

         Van boven naar beneden:               Hessel Tot (7) 1943-2003         Teuntje Kuijper (676) 1920-1973               Hendrik Hoogland (1042) 1906-1974
         Jacob Hoogland (1199) 1941,         Susanna Tot-Smit (6)               Aafje Kuijper-Tot (25) 1895-1987             Teuntje Hoogland-Kuijper (676)
         Hessel Tot (7) 1943-2003                       1920-1999                         Christiaan Kuijper (240) 1894-1943                         1920-1973
         Wilhelmus Tot (2) 1948

                                     

         v.l.n.r. Chris Kuijper(240) 1894-1943, Klaas Kuijper         Klaas Tot (8) 1918-2000, Hessel Tot (7) 1943-       Trijntje Buma-Tot (203) 1907-1985
         (405) 1924-1943, onbekend persoon, Hendrik Hoog-         2003, Susanna Tot-Smit (6) 1920-1999                   Feike Buma (205) 1905-1966
         land (1042) 1906-1974

                                

          Hessel Tot (9) 1891-1976,                       Boven: Aafje Kuijper-Tot(25)  1895-1987, Richtje Tot-                    Klaas Kuijper (405) 1924-1943
          Klaas Tot (8) 1918-2000,                        Nielsen (10) 1894-1981, Lies Wortel-Tot (28) 1901-1975,                 Teuntje Kuijper (676) 1920-1973
          Richtje Tot-Nielsen (10) 1894-1981        Onder: Wilhelmus Tot (2) 1948, Jacob Hoogland (1199) 1941
                                                                           Teuntje Hoogland-Kuijper (676) 1920-1973

 

                                                                      

           Links Ytske Tot-de Jong (443) 1913-1997                    Links Trijntje Tot(203) 1907-1985                             Jacob Johan Tot(234) 1924-1993
        Rechts Trijntje Tot-Lettinga (213) 1888-1977            Rechts Klasina Tot (204) 1908-2002                          Berendina Tot-Felthuis(293) 1923

                                

          Margaretha Tot-Vonk(440) 1923           Feitje Leynse-Tot(205) 1921-2006     Anna Tot-Strating(679) 1915-             Douwe Tot (223) 1916-1977
          Albert Tot (230) 1921-2004                   Theodorus Leynse(248) 1911-             Simon Tot(208) 1910-1987                 Elisabeth Husman (291) 1917-1997

                                                       

         Trijntje Tot (203) 1907-1985                              Maartje Tot-Koning(218) 1884-1973                                Links: Eldert Tot(436) 1936-1986
               ongeveer 6 jaar oud                                        Feyke Tot(19) 1885-1963                                                Rechts: Feyke Tot (435) 1936-1994

                     

          Feike Buma(247) 1905-1966                                Overlijdenskaart Tetje Tot- de Jong(18) 1860-1944                               Overlijdensbericht Lies Wortel-
     Trijntje Buma-Tot(203) 1907-1985                                                                                                                                                   Tot(28) 1901-1975
      Geertje Buma(1074) 1930

                       

         Hendrikus Geutjes(180) 1918-1993       Feike Buma(247) 1909-1966 Geertje Buma(1074) 1930            Geheel rechts staand Albert Tot(230)  1921-2004
         Sieke Geutjes-Tot(179) 1918-2006        Trijntje Buma-Tot(203) 1907-1985
         Geertje Buma (1074) 1930

                                                           

                Huis van Feyke Tot(19) en Maartje Tot-Koning(218) aan de
                                     Oosterbuurtstraat op Terschelling                                                         v.l.n.r. Dirk Tot(220) 1915-1998, Dirk Tot(768) 1944 Wilhelmina
        v.l.n.r. Douwe Tot(223) 1916-1977, Albert Tot(230) 1921-2004,                                      Tot-Klaver(249) 1916-2002, Willy Tot(745) 1939, Maartje Tot(500)
        Sieke Tot(179) 1918-2006, Feike Buma(247) 1905-1966, Trijntje                                     1936, Trijntje Syke Tot(503) 1941 en Henderika Tot(501) 1937
        Tot(203) 1907-1985, Feitje Tot(205) 1912-2006 op de stoep Jacob
       Johan Tot(234) 1924-1993, Maartje Tot-Koning(218) 1884-1973

                                               

     v.l.n.r. Simon Tot(208) 1910-1987, Klasina Tot(204)1908-2002           v.l.n.r. boven Sieke Tot(179) 1918-2006             De vier laatste Terschellinger walvisvaar-
    Maartje Tot-Koning(218) 1884-1973, Sieke Tot(179) 1918-2006          Feitje Tot(205) 1912-2006, onder Maartje          ders Klaas Tot(250) 1846-1938,Willem
    Feyke Tot(19) 1885-1963, Trijntje Tot(203) 1907-1985 vooraan          Tot-Koning(218) 1884-1973, Klasina Tot(204)    Schroo, Jan Wever en Willem Lieman
    Douwe Tot(223) 1916-1977, Dirk Tot(220) 1915-1998, Feitje               1908-2002, Trijntje Tot(203) 1907-1985
    Tot(205) 1912-2006. (Foto rond 1920)                                                        (Foto rond 1968)

                                       

       Feijke Tot(19) 1885-1963                  Klaas Tot(8) 1918-2000                Feijke Tot (19) 1885-1963                          Feijke Tot (19) 1885-1963
                                                             Susanna Tot-Smit(6) 1920-1999        Maartje Tot-Koning (218) 1884-1973

                                                                

             Klasina Bercherer-Tot (204 1908-2002                              v.l.n.r. Maartje Tot-Koning (218) 1884-1973; Aafje Kuijper-Tot (25) 1895-1987
              Alexander Bercherer (434) 1907-?                                               Feitje Leijnse-Tot (205) 1912-2006; Albert Tot (230) 1921-2004

                 

       v.l.n.r. Louise Leijnse-Lettinga (1067) 1945; Albert Tot (230) 1921-2004       v.l.n.r. Astrid Kurtze-Tot (508) 1953; Sylvia Visser-Tot (507) 1957
       zittend Simon Tot (208) 1910-1987; Willy Tot-Schmitz (680) 1930                    op de achtergrond het huis van Lies Wortel-Tot (28) 1901-1975
       Feike Tot (435) 1936-1994

                                             

         v.l.n.r. Hendrikje Geerdink-Tot (1902) 1918-          Jan Geerdink (1899) 1943             Johannes Geerdink (744) 1914-1999; Hendrikje
       1995; Johannes Geerdink (744) 1914-1999;                                                                          Geerdink-Tot ( 1902) 1918-1995
       Wilhelmina v.d. Berg-Geerdink(1900) 1942

                                     

       Elisabeth van Deursen-Tot (190) 1894-1977;                      Albert Tot (582) 1920-1996;                Gerritje Tot-Loonstra (417) 1897-1971;
       Albertus Tot (193) 1894-1977                                         Geertje Tot-Smit (731) 1916-1985         Hendrikje Geerdink-Tot (1902) 1918-1995

 

              

                       Albertus Tot (193) 1894-1977;                            v.l.n.r. Jantina Tot (585) 1927-1999;                         Pieter Tot (1045) 1931-1933
                 Gerritje Tot-Loonstra (417) 1897-1971                   Johannes Jan Geerdink (744) 1914-1999;
                                                                                                  Hendrikje Geerdink-Tot (1902) 1918-1995;
                                                                                                    Sjoukje Elisabeth Tot (586) 1930
     

       Noot: De nummers tussen haakjes verwijzen naar de nummers in de stamboom