Kokkelvisser ging met wonderklauw wad op

Home     Stambomen     Pedigree     Familieberichten     Fotoalbum     Familiewapen     Diversen     Contact     Links

 

 
De kokkelvisserij is verboden. Twintig vissers op                                                                                                                    de Waddenzee moeten volgend jaar op zoek naar ander werk. De natuurlobby klopte de vissers.                                                                                                                        Schaalvergroting leidde uiteindelijk tot de ondergang. "Die mechanische visserij wordt ons                                                                                                                      einde". voorspelde Harlinger Klaas Tot (196) al toen halverwege de jaren vijftig voor het eerst                                                                                                                         met sleepkorschepen werd gevist.

Voor die tijd schraapten mannen in lieslaarzen                                                                                                                          de schelpen met harken van de zandbanken. Terschellingers vonden tussendoor de "wonder-                                                                                                                        klauw" uit. Bij laag water gingen de vissers met sloepen het wad op.

Piet Slik van Texel was de bedenker van de me-                                                                                                                      chanische kokkelvisserij, Vissersboten trokken grote ijzeren korven over de bodem. Met een                                                                                                                           waterspuit werd eerst het zand losgemaakt, zodat de kokkels vrijkwamen. Nu werd juist bij hoog                                                                                                                        water gevist.

Nederlanders eten geen kokkels. Dus ging de                                                                                                                           vangst naar Engeland en later vooral naar Spanje. "Die Spanjaarden schudden hier de boel wakker"         Begin jaren vijftig. Drie broers Tot aan de wonderklauw:                aldus de Harlinger kokkelvisser Koos Teerling. Spaanse kooplui wezen de Harlingers erop dat            Gerben(487), Hessel(485) en Tjerk(490). Mogelijk was hun               dat de Engelsen de kokkels doorverkochten in Spanje.                                                                     Terschellinger opa Hessel Tot(54) de uitvinder van de speciale
                                                                                hark. Aan de lange stok zat een halfronde ijzeren beugel met een
Halverwege de jaren zeventig maakte de sleep-        getande dwarsstang. Erachter hing een schepnet.                                zuigkorf het werk op zee opnieuw gemakkelijker. De vissers hoefden de korren niet langer voort-                                                                                                                       durend op te halen om ze te legen, omdat de kokkels nu omhoog werden gezogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Eind jaren vijftig. Tjerk Tot(490) op het kookschip                                         De Harlinger haven in 1956. Hessel Tot(485) Rechts
                                    de HA66. Nadat de vangst is gezeefd gooit hij de                                            en Jan Wouters verschepen hun vangst. De kokkels gaan
                                   manden met kokkels in de kookpot. De schelpdieren                                        rauw in jutezakken naar Engeland.
                                   zijn gevangen op het visschip HA67. Later werd op
                                  één schip gevist en gekookt.

 

Bron: Leeuwarder Courant 25-8-2004

terug


     Copyright © 2007 - W.T.A. Tot